Conferinta Timisoara

Colectivul specializării Biblioteconomie şi ştiinţele informării, din cadrul Catedrei de Filosofie şi  Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, vă invită să participaţi la conferinţa cu tema Investigaţii privind starea de conservare a colecţiilor infodocumentare din biblioteci şi arhive, susţinută de către cerc. şt. dr. Vasile Deac, expert în conservarea colecţiilor de bibliotecă, responsabil de Laboratorul de conservare al Bibliotecii Judeţene „Gh. Şincai” Oradea.

Conferinţa este adresată studenţilor, cadrelor didactice ai Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, bibliotecarilor, arhiviştilor, muzeografilor, interesaţi de păstrarea în condiţii corecte de igienă şi conservare a documentelor în instituţii de profil (biblioteci, arhive, muzee) sau chiar biblioteci personale. Considerăm că, în momentul de faţă, când multe colecţii se află în stare precară de conservare, iar numărul specialiştilor români în domeniu este extrem de redus, abordarea subiectului propus va stârni un viu interes auditoriului.

Manifestarea va avea loc în data de 29 ianuarie 2008, ora 9.00, la Universitatea de Vest din Timişoara, et. I, sala 149.

Reclame