Donaţie de carte în limba engleză

E vorba de un proiect iniţiat de  fundaţia A Thousand Books şi Biblioteca judeţeană Vrancea şi la care au mai participat Biblioteca Judeţeană Suceava şi Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu din Baia Mare. Cele trei biblioteci şi-au împărţit cărţile şi lucrează acum la catalogarea şi punerea lor la dispoziţia publicului.

Reclame

Scrisoare deschisă Preşedintelui ABR

Stimate Domnule Preşedinte,

Filmul „8 martie 2006 la Biblioteca Universităţii Transilvania Braşov” ne-a stupefiat pe mulţi dintre noi. Mai mult însă, iar aici vorbesc în nume personal, m-a nedumerit şi dezamăgit răspunsul Consiliului de Conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România la conţinutul vădit detestabil al filmului.

Nu înţeleg lipsa unei reacţii etice a asociaţiei noastre.
Nu înţeleg ideea după care comportamentele care frizează neruşinarea trebuie pitulate în spatele competenţelor.
Nu înţeleg concepţia conform căreia actele nu sunt grave şi lucrurile pot merge la fel mai departe.
Nu înţeleg acomodarea spiritului asociaţiei cu comportamentele indecente din film.
Nu sunt de acord ca necuviinţa să degradeze sufletul şi imaginea organizaţiei din care facem parte.
Nu sunt de acord ca raţiunea de a fi a deontologiei profesionale a bibliotecarului român să dispară, pentru a proteja o persoană.
Nu înţeleg ca principiile să fie subordonate individului.

Sunt convins că lucrurile sunt foarte grave; asociaţia, biblioteca şi bibliotecarul din România se află în mare pericol de nimicire a reputaţiei lor sociale.
Cred că onestitatea şi bunul simţ trebuie să însoţească însuşirile profesionale ale bibliotecarului, dacă nu chiar să primeze, în orice situaţie.
Asociaţia Bibliotecarilor din România este cea mai mare organizaţie profesională a bibliotecarilor din ţara noastră, important for de dezbatere ştiinţifică în domeniul ştiinţelor informării şi al biblioteconomiei, reprezentant esenţial al bibliotecilor şi bibliotecarilor în relaţia cu organisme şi autorităţi naţionale şi internaţionale. Rolurile ABR trebuie jucate în favoarea ideilor de bibliotecă neîntinată şi bibliotecar competent şi integru din punct de vedere moral şi în privilegiul generaţiilor viitoare.

Ca atare, subsemnatul, Ionel Alexe, membru al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, solicit demisia conducerii Asociaţiei Bibliotecarilor din România şi organizarea de alegeri.
Cu stimă, Ionel Alexe