Ziua cărţii şi a drepturilor de autor

23 aprilie este, cum se ştie, în România, ziua bibliotecarului (a se vedea şi mesajul ABR). În lume această zi este celebrată ca fiind Ziua cărţii şi a drepturilor de autor. Se pare că spaniolii au fost cei care au început această poveste când în Barcelona a apărut ideea unei sărbători a cărţii care se celebra pe 7 octombrie, data la care se credea că s-a născut Cervantes. După 1930 a început să se celebreze pe 23 aprilie, ziua Premiului Cervantes şi dată care corespunde cu ziua morţii lui Cervantes şi a lui Shakespeare (în cazul acestuia din urmă luat după calendarul iulian), care au murit în acelaşi an: 1616. În Catalunia aceasta era ca o serbare populară deoarece coincidea cu ziua lui Sant Jordi (Sfântului Gheorghe). Tradiţia cerea ca în această zi bărbaţii să dăruiască femeilor un trandafir, iar acestea să le dăruiască o carte. Din 1964, 23 aprilie devine ziua cărţii pentru toate ţările în care se vorbea spaniola şi portugheza. În 1993, Comunitatea Europeană o proclamă ziua europeană a cărţii, iar din 1964 UNESCO decide să fie sărbătorită ca ziua mondială a cărţii şi a dreptului de autor. În 2001 Madrid a fost primul oraş desemnat capitala mondială a cărţii. Anul acesta capitala mondială a cărţii este Amsterdam.

Reclame

Conferinţa ANBPR

Doamna Delia Pantea ne-a transmis această informare privind conferinţa ANBPR:

Conferiţa ANBPR din 17-18 aprilie 2008 a avut loc la Băile Felix, judeţul Bihor.Tema generală a conferinţei a fost: Bibliotecile publice şi susţinerea procesului de învăţare permanentă, Modalităţi şi exemple de bune practici.

Au participat peste 130 de persoane.Au venit invitaţi din Ungaria, din Italia si din Franta.Doamna Doina Popa , preşedinta asocialtiei a anuntat dupa cuvintele de salut reinscrierea asociatiei in IFLA, unde putem participa în trei comisii de specialitate.

Lucrarile prezentate , în ordinea intrării au fost:

Doamna Ligia Mirişan, director la Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Bihor a prezentat lucrarea : Multiculturalitate şi multilingvism- condiţii de existenţă pentru omul modern.

Doamna Doina Popa a prezentat lucrarea Învăţarea pe tot parcursul vieţii: iniţiative şi proiecte europene.După o trecere în revistă a mai multor proiecte tematice, a fost detaliat proiectul european ENTITLE, proiect de învăţare prin intermediul biliotecilor.

Invitată din Franţa, de la Biblioteca naţională a Franţei, doamna Rodica Paleologue ,a vorbit despre Strategii pedagogice ale Bibliotecii Naţionale a Franţei: iniţiere şi formare. Relativ la experienţa noastra am avut contact cu noţiuni noi : expoziţiile- spaţii de descoperire, dosare pedagogice în ajutorul profesorilor sau elevilor, valiza pedagogică.

Prof. Koszecz Sándor , de la bibliotecca Judeţeană din Békescaba, a preyentat lucrarea A invăţa nu este niciodată prea târziu, un proiect în derulare pe lângă Casele de cultură maghiare.Obiectivul de promovare a educaţiei permanente a adulţilor e realizat prin cursuri experimentale pentru populaţie, şi cursuri de formare de consultanţi în educaţia permanentă.

Sergio Pianne şi Ricardo Scaramelli, de la universitatea populară del Alto Tirreno Pisa, au prezentat , Metode de învăţare la distanţă,prin intermediul Internetului şi al bibliotecilor.

Doamna Zselinsky Lászloné,preşedinte al asociaţiei Teritoriale a Bibliotecarilor din Judeţul Szabolcs-Szatmar, a prezentat Rolul bibliotecii în educaţia permanentă, o trecere în revistă a strategiilor locale de instruire adulţilor inclusiv bibliotecari.S-a făcut referire la Programul Operativ pentru Reînnoirea Socială, (TAMOP).

O intervenţie de mare interes a fost cea a reprezentanţilor IREX-Romania, Alexandra Bucur, Pilot Sites Coordinator, cu Programul Global Libraries-Romania:Stadiul proiectului pilot, Ecaterina Vasile,Grants manager cu: Programul Global Libraries –Romania: Programe complementare de finanţare, şi Marcel Chiranov, Impact Assesment specialist, cu:Dezvoltarea capacităţii organizaţionale în cadrul asociaţiilor de specialitate.În completarea doamna Florica Pop, director la Bibliotecca Judeţeană „ Scipione Bădescu” Sălaj a prezentat Studiu de caz: Centrele Internet Pilot în judeţul Sălaj- de la propunere la realizare.

Acum o să mă limitez la a enumera cele mai interresante intervenţii:

Referitor la educaţia copiilor au fost trei lucrări interesante:

Dna Elena Poama, director adjunct la Biblioteca Judeţeană Vaslui: Promovarea cărţii pentru copii şi tineret prin filiala IBBY ( International board on books for young people),Crina Ifrim, bibliotecar la Biblioteca Judeţeană Bacău: Bibliotecari în devenire- program educaţional de promovare a imaginii şi profesiei de bibliotecar, program care se desfăşoară cu elevi mai mari din clase vocationale.Cornelia Cramarenco, bibliotecar la Bibliteca Judeţeană „Astra” Sibiu, Doi parteneri acelaşi scop, ei abordează grupuri de copii cu deficienţe de adaptare.

Referitor la educaţia tinerilor , o lucrare remarcabilă prin potenţialul educaţional este cea a colegei noastre de la Mureş, Claudia Ilyes- A doua şansă.Titlul ascunde o muncă tenace de educare şi reabilitare prin alfabetizare a tinerilor din penitenciar.Se pare că rezultatele sunt pe măsură.

Au mai fost multe lucrări, avem promisiunea ca ele să apară pe site-ul ANBPR ului.

Hai să citim în gară

Uite că Reading Manifesto-ul lui Marius P. e deja pus în practică…dar nu de bibliotecari. O ştire de la evz.ro ne informează despre un tren regal, construit după acelaşi tipar ca şi Orient Express, va porni pe 10 mai din Bucureşti, cu destinaţia  Iaşi, Suceava, Alba Iulia şi Sibiu. Poeţi şi prozatori români vor călători cu el, vor ţine lecturi publice în gări. Foate frumos şi uite că ideea a prins deja aripi.

Ceea ce m-a îngrijorează pe mine este faptul că bibliotecile nu sunt implicate în acestă iniţiativă. În articol se spune că:

Tot aici (gară) va fi donată o bibliotecă întreagă cu operele literare ale celor prezenţi în trenul regal şi o sută de antologii „Scriitori pe Calea Regală”.

Sunt tare curioasă câte din bibliotecile publice au deja cărţile pe care bibliotecile gărilor(?) le vor avea.

De reflectat…

Green S.S. (1876). Personal relations between librarian and readers. American Library Journal. 1, p.74-81

Green spune acolo că serviciul de referinţe are patru componente:

  1. Să-l înveţe pe cititor cum e cu biblioteca;
  2. Să-l asiste pe cititor în rezolvare întrebărilor;
  3. Să-l ajute pe cititor în selectarea materialelor bune;
  4. Să promoveze biblioteca în comunitate.

Green spunea asta în 1876. Mai multe referinţe bibliografice despre definiţiile serviciului de referinţe în State aici.

În 2008 RUSA (Reference and User Services Association) aproba o nouă definiţie pentru referinţe. De pe blogul RUSA:

Reference Transactions are information consultations in which library staff recommend, interpret, evaluate, and/or use information resources to help others to meet particular information needs. Reference transactions do not include formal instruction or exchanges that provide assistance with locations, schedules, equipment, supplies, or policy statements.

Reference Work includes reference transactions and other activities that involve the creation, management, and assessment of information or research resources, tools, and services.

(The following bullets clarify what is meant by terms within the Reference Work definition.)

Creation and management of information resources includes the development and maintenance of research collections, research guides, catalogs, databases, web sites, search engines, etc., that patrons can use independently, in-house or remotely, to satisfy their information needs.

Assessment activities include the measurement and evaluation of reference work, resources, and services.