Conferinţa ANBPR

Doamna Delia Pantea ne-a transmis această informare privind conferinţa ANBPR:

Conferiţa ANBPR din 17-18 aprilie 2008 a avut loc la Băile Felix, judeţul Bihor.Tema generală a conferinţei a fost: Bibliotecile publice şi susţinerea procesului de învăţare permanentă, Modalităţi şi exemple de bune practici.

Au participat peste 130 de persoane.Au venit invitaţi din Ungaria, din Italia si din Franta.Doamna Doina Popa , preşedinta asocialtiei a anuntat dupa cuvintele de salut reinscrierea asociatiei in IFLA, unde putem participa în trei comisii de specialitate.

Lucrarile prezentate , în ordinea intrării au fost:

Doamna Ligia Mirişan, director la Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Bihor a prezentat lucrarea : Multiculturalitate şi multilingvism- condiţii de existenţă pentru omul modern.

Doamna Doina Popa a prezentat lucrarea Învăţarea pe tot parcursul vieţii: iniţiative şi proiecte europene.După o trecere în revistă a mai multor proiecte tematice, a fost detaliat proiectul european ENTITLE, proiect de învăţare prin intermediul biliotecilor.

Invitată din Franţa, de la Biblioteca naţională a Franţei, doamna Rodica Paleologue ,a vorbit despre Strategii pedagogice ale Bibliotecii Naţionale a Franţei: iniţiere şi formare. Relativ la experienţa noastra am avut contact cu noţiuni noi : expoziţiile- spaţii de descoperire, dosare pedagogice în ajutorul profesorilor sau elevilor, valiza pedagogică.

Prof. Koszecz Sándor , de la bibliotecca Judeţeană din Békescaba, a preyentat lucrarea A invăţa nu este niciodată prea târziu, un proiect în derulare pe lângă Casele de cultură maghiare.Obiectivul de promovare a educaţiei permanente a adulţilor e realizat prin cursuri experimentale pentru populaţie, şi cursuri de formare de consultanţi în educaţia permanentă.

Sergio Pianne şi Ricardo Scaramelli, de la universitatea populară del Alto Tirreno Pisa, au prezentat , Metode de învăţare la distanţă,prin intermediul Internetului şi al bibliotecilor.

Doamna Zselinsky Lászloné,preşedinte al asociaţiei Teritoriale a Bibliotecarilor din Judeţul Szabolcs-Szatmar, a prezentat Rolul bibliotecii în educaţia permanentă, o trecere în revistă a strategiilor locale de instruire adulţilor inclusiv bibliotecari.S-a făcut referire la Programul Operativ pentru Reînnoirea Socială, (TAMOP).

O intervenţie de mare interes a fost cea a reprezentanţilor IREX-Romania, Alexandra Bucur, Pilot Sites Coordinator, cu Programul Global Libraries-Romania:Stadiul proiectului pilot, Ecaterina Vasile,Grants manager cu: Programul Global Libraries –Romania: Programe complementare de finanţare, şi Marcel Chiranov, Impact Assesment specialist, cu:Dezvoltarea capacităţii organizaţionale în cadrul asociaţiilor de specialitate.În completarea doamna Florica Pop, director la Bibliotecca Judeţeană „ Scipione Bădescu” Sălaj a prezentat Studiu de caz: Centrele Internet Pilot în judeţul Sălaj- de la propunere la realizare.

Acum o să mă limitez la a enumera cele mai interresante intervenţii:

Referitor la educaţia copiilor au fost trei lucrări interesante:

Dna Elena Poama, director adjunct la Biblioteca Judeţeană Vaslui: Promovarea cărţii pentru copii şi tineret prin filiala IBBY ( International board on books for young people),Crina Ifrim, bibliotecar la Biblioteca Judeţeană Bacău: Bibliotecari în devenire- program educaţional de promovare a imaginii şi profesiei de bibliotecar, program care se desfăşoară cu elevi mai mari din clase vocationale.Cornelia Cramarenco, bibliotecar la Bibliteca Judeţeană „Astra” Sibiu, Doi parteneri acelaşi scop, ei abordează grupuri de copii cu deficienţe de adaptare.

Referitor la educaţia tinerilor , o lucrare remarcabilă prin potenţialul educaţional este cea a colegei noastre de la Mureş, Claudia Ilyes- A doua şansă.Titlul ascunde o muncă tenace de educare şi reabilitare prin alfabetizare a tinerilor din penitenciar.Se pare că rezultatele sunt pe măsură.

Au mai fost multe lucrări, avem promisiunea ca ele să apară pe site-ul ANBPR ului.

Reclame

2 răspunsuri

  1. Mutumim mult Delia. Multa lume cauta informatii despre conferinta.
    S-a spus cumva daca ajunge cineva din asociatie la IFLA anul acesta?

  2. Despre participarea la lucrarile IFLA , nu s-au dat amanunte, probabil anunturile importante vor aparea pe site-ul ANBPR.

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat asta: