Câteva argumente

Pe blogul Bibliotecii Regionale din Murcia se găsește acest decalog pe care îl traduc aici privind rolul pe care trebuie să și-l asume bibliotecile în perioada de criză. Accentul este pus pe rolul activ al bibliotecilor, educativ și social, și mai puțin pe acela pasiv de conservare și organizare. Pe piața informației bibliotecile trebuie să se bată pentru specificitatea și utilitatea lor, cu argumente care să expună avantaje clare și convingătoare. Bibliotecile dacă nu vor să fie marginalizate sau chiar desființate trebuie, cum spune Jeffrey Pomerantz, să-și găsească nișa de activitate proprie pentru că astăzi sunt mulți, unii mai cunoscuți și mai importanți, care oferă aceleași produse ca și ele. Pentru asta e nevoie de justificare continuă, de transparență în utilizarea banilor, de competitivitate, de marketing, de strategie și planificare. Dacă nu, noapte bună!

1. Bibliotecile realizează o funcție socială și educativă, de sprijin al persoanelor și comunităților în fiecare moment. Însă, în special, pot fi o resursă fundamentală de incluziune și promoție socială când criza economică duce la creșterea numărului de persoane în șomaj, precaritate laborală, vulnerabilitate sau excludere socială.

2. Există nenumărate proiecte, experiențe și bune practici de servicii ale bibliotecilor orientate spre formarea de competențe de bază, dobândirea de aptitudini de muncă și sprijin al educației permanente. Cu acestea biblioteca demonstrează puterea sa de promovare și generarea de oportunități pentru oameni.

3. Realizarea de servicii și proiecte de formare laborală din partea bibliotecilor trebuie să se facă în colaborare și alianță cu toate tipurile de organisme de promovare laborală și integrare socială, ca și cu toate organizațiile societății civile preocupate de incluziune socială.

4. Pe perioadă de criză bibliotecile trebuie să revendice menținerea bugetelor publice cât și să caute surse și oportunități alternative de finanțare, menținând independența și principiile.

5. Este obligatorie formarea personalului bibliotecilor ca mediator al procesului de învățământ. Această formare trebuie să fie prezentă atât în formarea inițială universitară al licențiaților în biblioteconomie, cât și în planurile de formare permanentă a bibliotecarilor în funcție.

6. Profesioniștii bibliotecii au un angajament etic și deontologic de a contribui la accesul, utilizarea și comunicarea informației pentru toată lumea, în acord cu declarațiile de drepturi umane, iar munca lor informativă și educativă contribuie la a face posibile și a extinde exercitarea reală a acestor drepturi.

7. Trebuie adusă la cunoștința societății funcția bibliotecii ca instituție de formare permanentă, includere socială și poartă de acces la societatea informației pentru toată lumea.

8. Considerăm că educația permanentă este o necesitate pentru toți cetățenii, și pentru asta trebuie să fie considerată un serviciu fundamental al bibliotecilor publice.

9. Biblioteca trebuie să deservească în special necesitățile inclusive și educative ale persoanelor și colectivelor mai vulnerabile în contextul în care se găsesc: copilărie, persoane fără studii, minorități de imigranți, persoane cu discapacități, persoane fără resurse, în șomaj, în vârstă,  etc. În acest fel contribuie la compensarea inegalităților sociale existente pentru a accede la cunoaștere și informație.

10. Planificarea strategică și anticiparea necesităților și problemelor sociale trebuie să fie practici ale profesioniștilor bibliotecii cu care să răspundă și să facă față dificultăților economice. În acest fel vor putea converti criza economică într-o oportunitate pentru a crește utilitatea lor și a obține maxima recunoaștere pentru munca lor informativă, educativă, culturală și socială.

Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: