• Ne-am mutat!

  Acest blog s-a mutat la www.prolibro.eu
 • Subscriem la:

 • Și eu sunt bibliotecar(ă)!
 • Ziua Eliberării Documentelor
 • Ne găsiți și pe:

 • RSS Calendar

 • RSS biblio_ro_feeds

 • RSS Presa despre biblioteci

  • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.
 • Selectie de linkuri

 • Foto ProLibro

 • Statistica blog

  • 594.163 accesari

Cine poate fi bibliotecar în România?

Text trimis de Antonia Ioan, noua noastra colaboratoare.

Dacă tot s-a scris despre admiterea la biblioteconomie şi mă întrebam, retoric, de ce am face o asemenea facultate, poate merită văzut şi un posibil răspuns la întrebarea de mai sus. Teoretic vorbind (că practic s-ar putea să nu se mai facă angajări o bună perioadă, ba chiar ne temem reduceri), în bibliotecile publice din România absolut oricine poate fi bibliotecar. Singura condiţie serioasă este să aibă drept de muncă.

Conform situaţiei de fapt, se poate uşor vedea că poate avea orice fel de studii, de la medii până la superioare, în absolut orice profil, poate avea orice vechime, de la debutant în câmpul muncii până la pensionar reactivat (sigur, că mai nou, chestia cu pensionarii a căzut), orice experienţă în domeniu.

A, desigur că trebuie să îndeplinească condiţiile solicitate de angajator şi să reuşească la concursul pentru ocuparea postului. Aici sunt, însă, câteva mari enigme:

1. Stabilirea condiţiilor după criterii inaccesibile muritorilor de rând (am văzut condiţii a căror îndeplinire, prin intersectare, ducea, fără echivoc, la o mulţime cu un singur element – umanistic spus, profilul era atât de recognoscibil încât ar fi fost superfluuu să se pună şi condiţia, singura care lipsea, de altfel: „şi să-l cheme Stan Popescu”;

2. „Discreţia” cu care se face publicitatea: afişajul în locuri mai puţin călcate (pe dosul uşii, sub preşul de la intrare etc.) este de departe preferat anunţului cu litere de-o şchioapă în presă;

3. Ce verifică concursurile de ocupare a postului de bibliotecar? Memoria, cultura, ortografia, vaccinările la zi? Mister! Totul este la mâna angajatorului (lucru firesc numai până la un punct, dat fiind faptul că e vorba de instituţii bugetare, iar statul se numeşte România);

4. De ce nu e condiţie obligatorie învăţământul de profil? Ei, aici lucrurile sunt foarte încurcate…

Desfiinţarea învăţământului biblioteconomic, în 1974, a fost o lovitură grea, ale cărei urmări se simt până în zilele noastre. Încerc să-mi închipui interiorul întunecat al minţii care a zămislit ideea, şi nu pot. Drept urmare, în 1990, eram singura ţară din Europa fără învăţământ biblioteconomic, spune Mircea Regneală în Revista 22: Colapsul bibliotecilor româneşti http://www.revista22.ro/colapsul-bibliotecilor-romanesti-949.html şi Care mai e rostul bibliotecarului? http://www.revista22.ro/care-mai-e-rostul-bibliotecarului-2671.html. În acele condiţii, era firesc să angajezi personal cu altfel de studii, că nu aveai încotro. Dar, după ce s-a reînfiinţat învăţământul biblioteconomic, ar fi însemnat o mână de ajutor la consolidarea lui, impunerea unui privilegiu la angajarea în biblioteci. Aici am, totuşi, nişte mari semne de întrebare. Poate că problema recrutării personalului din biblioteci e mult mai spinoasă. Altfel, cum s-ar putea explica faptul că, la bulgari, de exemplu, unde a existat întotdeauna un formidabil învăţământ biblioteconomic, „la începutul anilor 1990, mai puţin de 30% din personalul care muncea în bibliotecile bulgare era calificat” (Iulia Savova – Formarea profesională în Bulgaria, în Buletinul bibliotecilor din Franţa, nr. 1/2008 http://www.bmms.ro/continut/xhtml/ro/BBF_online/Formarea_profesionala_in_bulgaria_2.html)

Rezumând: la noi, orice om, cu orice studii, cu orice vechime, se prezintă la un concurs (uneori destul de bizar dpdv al cerinţelor), după care, gata, e pus să lucreze în bibliotecă. Sigur că, în următorii ani, face două module de pregătire a cca. 14 zile fiecare şi primeşte şi un atestat. Mai există vreo profesie ce presupune studii superioare, care se poate face prin simpla prezentare la un examen stupid? Eu nu cred. Poţi să devii medic, inginer, profesor, economist în acest fel? Chiar dacă, prin absurd, ar zice cineva „da”, legea nu-ţi permite. De aceea am vrut să intitulez materialul ăsta, pe rând, Bibliotecar – cea mai accesibilă meserie din lume, România – Paradisul bibliotecarilor şi Bibliotecarul – omul fără însuşiri, dar în fond, lucrurile sunt parcă prea triste.

Mici concluzii: Poţi lua orice om de pe stradă să-l faci bibliotecar, nu trebuie să ştii mai nimic ca să lucrezi într-o bibliotecă, meseria se transmite cutumiar de la „maestru” la „ucenic”. De aici începe percepţia profesiei de bibliotecar, iar această situaţie nu ne ajută de loc la capitolul imagine, după cum nu ne ajută nici suplinirile excesive, nici voluntarii lăsaţi de izbelişte prin biblioteci, nici managerii fără cunoştinţe biblioteconomice. De aici rezultă şi serviciile tip supermatket: unde se găsesc pastele? acolo…

Precizare necesară: Vorbind despre cine poate fi bibliotecar în România, nu am vrut să intru în tenebrele cumetriilor, rudeniilor, a relaţiilor de familie, intereselor şi obligaţiilor finanţatorilor şi angajatorilor, nici în meandrele absconse ale numirilor de directori. Subiectul mă depăşeşte. Oricum, sunt convinsă că realitatea bate de departe (ne)vinovata mea imaginaţie.

Admitere biblioteconomie 2010 Timişoara

Specializarea BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII
Domeniu de licenţă: Ştiinţele comunicării – opţiune pentru viitoarea ta profesie

ADMITERE, sesiunea iulie 2010
http://www.polsci.uvt.ro/index.php?page=admitere_licenta
http://www.polsci.uvt.ro/admitere/2010/masterat/metodologie-admitere.pdf

NIVEL LICENŢĂ
Specializare acreditată MECT

DISCIPLINE STUDIATE
Tehnologia informaţiei, Surse info-documentare electronice: multimedia, e-books, Internet, Baze de date, informatizarea practicilor documentare tradiţionale
Sistemul mass-media / sistemul info-documentar
Relaţii publice, Comunicare
Alcătuirea şi dezvoltarea colecţiilor de documente
Organizarea informaţiei: descrierea, abstractizarea documentelor
Punerea în circulaţie a informaţiei: cataloage tradiţionale şi electronice
Organizarea şi funcţionarea unui centru de informare şi documentare
Management, Marketing,
Introducere în publicitate,
Iniţiere în arhivistică şi muzeologie;
Istoria culturii scrise, Ştiinţe sociale, etc.

LOCURI DISPONIBILE
15 locuri bugetate; 25 locuri cu taxă (2500RON pe an)

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Concurs pe bază de dosar, Nota de admitere = 4B + 6M /10
B = media obţinută la examenul de bacalaureat
M = media generală de absolvire a studiilor liceale

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Vezi ANEXA 1

CALENDARUL ÎNSCRIERII
12-19 iulie 2010: depunerea dosarelor de concurs;
20-21 iulie 2010: evaluarea dosarelor de concurs;
22 iulie 2010: afişarea rezultatelor preliminare;
23 iulie 2010: depunerea şi rezolvarea contestaţiilor;
24- 25 iulie 2010: refacerea clasamentului după contestaţii şi afişarea rezultatelor;
26-28 iulie 2010: confirmarea locurilor; plata taxei de înmatriculare;

NIVEL MASTERAT
SISTEMUL INFO-DOCUMENTAR ÎN CONTEXT EUROPEAN

Specializare acreditată MECT

DISCIPLINE STUDIATE
Societatea informaţională; Comunicarea ştiinţifică şi noile tehnologii informaţionale;
Managementul proiectelor europene; Organizaţii, instituţii, politici informaţionale şi culturale ale UE
Tehnici de arhivare şi prezervare a resurselor info-documentare
Gestionarea informaţiei în structurile info-documentare (biblioteci, muzee, arhive, CDI, CIC etc.)
Strategii şi tehnici de căutare a informaţiei; Design informaţional
Marketingul resurselor informaţionale şi a produselor culturale
Managementul dezvoltării resurselor info-documentare
Politici regionale de gestionare a fondurilor info-documentare şi a patrimoniului cultural
Proprietate intelectuală; Comportamentul consumatorilor de informaţii
Istoria organizării şi reprezentării cunoaşterii

LOCURI DISPONIBILE
11 locuri bugetate; 25 locuri cu taxă (3300RON pe an)

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Concurs pe bază de dosar şi interviu
* Interviul va fi notat cu admis/respins şi va urmări, în principal, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor pentru activitatea de învăţământ superior de la acest nivel şi pentru abordarea din perspectiva direcţiei de specializare în info-documentare.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Vezi ANEXA 2

CALENDARUL ÎNSCRIERII
15.07-19.07. 2010 – înscrierea şi depunerea dosarului de înscriere;
20.07.2010- analiza dosarelor;
21.07.2010 – susţinerea interviului şi afişarea rezultatelor;
22.07.2010 – soluţionarea contestaţiilor;
22.07.2010 – afişarea rezultatelor finale ale concursului.
23-24.07.2010 – confirmarea rezultatelor, achitarea taxei de confirmare şi înmatricularea.
26.07.2010 – afişarea rezultatelor finale.

* Dacă rămân locuri vacante în sesiunea de admitere din iulie, pentru ocuparea acestora se va organiza o sesiune de admitere în luna septembrie.

BIROU ÎNSCRIERE: sala 206, et. II, clădirea UVT
Adresă: B-dul V. Pârvan nr. 4, Timişoara
Tel: +40 256 592132; Fax: +40 256; 592307; web: http://www,.polsci.uvt.ro; http://www.filcom.uvt.ro
––––––––––––––––––––––––––––––––
Informaţii suplimentare: lect. univ. dr. Tamara Petrova, tamarapetrov@yahoo.fr; tel. 0724022908 ; lectr. univ. dr. Maria Micle, maria.micle@polsci.uvt.ro

ANEXA 1 (http://www.polsci.uvt.ro/files/documente-necesare-pentru-inscriere.pdf)

ACTE NECESARE ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2010-2011
Conform Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2010-2011, a FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE POLITICE, FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII, candidaţii vor trebui să prezinte la înscriere următoarele documente:

La fişa de înscriere se anexează următoarele documente:
a. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie legalizată;
Observaţie: Absolvenţii de liceu din promoţia 2010 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat pot prezenta în locul acesteia adeverinţa eliberată de liceu, din care să rezulte:
– că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat,
– media generală de bacalaureat,
– media generală de absolvire a studiilor liceale
b. cei care candidează pe locurile finanţate de la buget şi sunt declaraţi admişi la concursul de admitere pe locuri bugetate trebuie să depună la secretariatul facultăţii, până cel târziu la data de 29 iulie 2010, diploma de bacalaureat în original; în caz contrar, locul bugetat respectiv va fi redistribuit;
c. foaia matricolă în original;
d. certificatul de naştere în copie legalizată;
e. certificatul de căsătorie în copie legalizată (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele de familie);
f. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1. (examen pulmonar, sanguin şi psihiatric), eliberată de medici specialişti sau de medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul la care candidează. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona – în mod expres – gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţe conform legilor în vigoare;
g. dovada vaccinărilor de care au beneficiat candidaţii (certificare de la medicul de
familie sau cabinetul medical şcolar al liceului absolvit);
h. trei fotografii tip buletin de identitate, cu numele şi prenumele înscrise pe verso;
i. buletin de identitate (fotocopie);
j. actele doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere: adeverinţa de la locul de muncă al părintelui (dacă este cadru didactic, angajat al U.V.T.), copii legalizate după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţa de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie;
k. chitanţă de plată a taxei de înscriere sau cererea aprobată de scutire de plată a taxei de înscriere – care se lipeşte pe interiorul primei coperte a dosarului;
l. candidaţii care mai urmează alte forme de învăţământ universitar, nivelul licență, candidând pentru un loc la al doilea ciclu de licenţă, vor mai depune următoarele acte în dosarul de înscriere:
– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie
legalizată, (originalul rămânând la prima facultate), dacă nu intenţionează sau nu au dreptul să obţină un loc bugetat;
– diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
– foaia matricolă de la liceu, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
– adeverinţă de la prima instituţie de învăţământ superior din care să rezulte calitatea de student şi regimul financiar pe ani universitari: cu taxă respectiv fără taxă.
– declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul îşi exprimă intenţia de a urma cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în care mai are acest drept;
m. candidaţii care au mai absolvit alte forme de învăţământ universitar, nivelul licenţă, candidând pentru un loc la al doilea ciclu de licenţă, vor mai depune următoarele acte în dosarul de înscriere:
– diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
– foaia matricolă de la liceu, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
– copie simplă după diploma de licenţă sau echivalentul acesteia;
– adeverinţă de la prima instituţie de învăţământ superior din care să rezulte regimul financiar pe ani universitari: cu taxă respectiv fără taxă.
– declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul îşi exprimă intenţia de a urma cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în care mai are acest drept;
Toate actele menţionate mai sus se vor depune într-un dosar plic, împreună cu fişa de înscriere, completată lizibil.

ANEXA 2

Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat, indiferent de forma de învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de Facultate, în una sau două sesiuni înainte de începerea anului universitar. Nu există categorii de candidaţi care să fie scutite de taxa de admitere şi/sau înmatriculare.

Condiţii de înscriere:
– Cerere de înscriere, formular tip;
– diploma de absolvire a învăţământului superior (indiferent de profil):

A) absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare – studiile universitare de
licenţă, în concordanţă cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;

B) absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă ai studiilor universitare de lungă
durată, obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă în
condiţiile menţionate mai sus;
• Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;
• Adeverinţă medicală în original de la medicul de familie conţinând examenul clinic (serologia sângelui şi avizul psihiatric) şi dovada vaccinărilor;
• 3 fotografii color tip buletin de identitate;
• Certificatul de naştere în copie legalizată; certificatul de căsătorie în copie legalizată pentru candidații care și-au schimbat numele;
• Foaie matricolă sau adeverinţă eliberată de Facultatea absolvită, din care să rezulte mediile generale obţinute în cei 3 (sau 4) ani de studii, precum şi mediile anuale; media la examenul de licență și nota obținută la susținerea lucrării de licență;
• Acte doveditoare în original pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere la admitere;
• Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;
• plata taxei de înscriere: taxa va fi achitată la casieria Universităţii şi va fi condiție pentru procesarea dosarului de înscriere. Taxa de înscriere la concursul de admitere la ciclul de studii universitare de masterat este de 100 lei, iar taxa de înmatriculare (confirmare) este de 150 de lei.
• Pentru cei care sunt înscriși deja la alt master (sau care l-au absolvit), adeverință de la secretariat cu forma (buget, taxă) și perioada corespunzătoare (1-4 semestre), pentru a putea concura pe locurile bugetate;

Conferinţa BIBLIO 2010

În perioada 3-5 iunie 2010, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, în parteneriat cu Biblioteca Universităţii Transilvania Braşov, organizează Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu tema Inovare în Bibliotecă. Programul conferinţei este disponibil la adresa http://but.unitbv.ro/biblio2010/PROGRAMUL%20CONFERINTEI%20BIBLIO.pdf

Participarea dumneavoastră la aceste lucrări sprijină efortul comun al profesioniştilor în ştiinţa informării de a promova soluţii aplicabile, inovatoare.

Biblioteconomie Timisoara

Facultatea de Stiinte politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii, din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara organizeaza  sesiunea a II-a de admitere la nivel licenta si master in perioada 14-16 septembrie 2009, pentru completarea locurilor neocupate in sesiunea iulie 2009.
La specilizarea biblioteconomie si stiintele informarii au ramas disponibile la nivel licenta locuri bugetate,  dar si cu taxa  si la nivel master doar locuri cu taxa .
Informatii suplimentare se gasesc pe: http://www.polsci.uvt.ro
O toamna frumoasa tuturor,
MM

Conferinta IFLA 2009

Denumirea completa a acestui important eveniment este: World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly, iar tematica „Libraries create futures: Building on cultural heritage”. Reuniunile sectiunilor principale vor avea loc intre 23-27 August 2009 la Milano (Italia), la Centro congressi della Fiera di Milano, unde este organizata si o expozitie de produse si servicii pentru biblioteci.

In onoarea acestui eveniment, Biblioteca Apostolica Vaticana a emis un timbru a carui imagine digitala e accesibila la http://www.ifla2009.it/online/wp-content/uploads/2009/06/francobollo_ifla_2009.pdf

“Satellite meetings” (sau preconferintele) se tin deja (19-20 August) in diferite localitati din Italia, Germania, Suedia etc.

Conferinta IFLA din acest an ilustreaza momentul de contact dintre radacinile istoriei, culturii si  cunoasterii si tehnologiile viitorului. Temele abordate spatiaza de la tratamentul informatiilor din domeniile stiintei, artei si economiei, accesul la informatie, libertatea de expresie, dreptul de autor, managementul de biblioteca, organizarea informatiilor, calitatea si evaluarea serviciilor, formarea si instruirea profesionala bibliotecara la distanta, pana la biblioteca digitala si noile tehnologii ale informarii si comunicarii.

Sectiunile conferintei de la Milano sunt peste 200, iar participantii prezenti peste 3200.

O mare parte ale comunicarilor sunt deja accessibile online pe site-ul IFLA la http://www.ifla.org/annual-conference/ifla75/

Citez cateva dintre sectiunile care pot fi de interes pentru bibliotecile publice romanesti:

-77 Bibliography. Promoting and preserving national bibliographies, our testimony of cultural heritage

-78 Library history. Library collections throughout the ages

-86 Education and Training. Recognition of qualifications and quality of LIS education: the Bologna process challenges in a changing world

-86a Audiovisual and Multimedia. AV Collections for non-specialist Librarians

-91 Public Libraries and Metropolitan Libraries. Framing the future for a new agenda for public libraries

-92 Statistics and Evaluation, Information Technology and Preservation and Conservation Statistics for cultural heritage. Statistics for cultural heritage

-94 Literacy and Reading and Information Literacy. Libraries promoting twenty-first century literacies

-99 ICADS. Digital preservation and the new website

-100 Continuing Professional Development and Workplace Learning with  New Professionals SIG. Creating a positive work environment for a multi-generational library and information workforce

-103 SI Libraries for Children and Young Adults and Library Buildings and Equipment. If I was the director

-104 Copyright and other Legal Matters with Academic and Research Libraries. Libraries and mass digitisation: Intellectual property challenges

-105 Library Theory and Research. Research into open access

-107 Cataloguing. New principles, new rules for new catalogues

-117 Free Access To Information And Freedom Of Expression (FAIFE). Ethics in the Library Workplace

-118 IFLA PAC. Convergence in preservation research between libraries, archives and museums

-121 Geography and Map Libraries, Science and Technology Libraries and Division of Special Libraries. Cultural heritage preserved: the role of digital maps

-126 LIS Education in Developing Countries SIG. Preparing future librarians in developing countries: a vision for LIS education in the 21st century

-127 E-metrics SIG

-128 Web-editors Meeting

-134 Library Services to People with Special needs

-135 UNIMARC. UNIMARC and the future of catalogues

-142 Science and Technology Libraries. Open access to science and technology research worldwide: strategies and best practices

-143 Document Delivery and Resource Sharing Section. The interlending, document delivery and resource sharing tradition: evolving with the changing knowledge economy

-145 Health and Biosciences Libraries. Consumer health: health literacy, patient empowerment and health promotion

-154 Plenary Session. Digital Library Futures: user perspective and institutional strategies

-155 Rare Books and Manuscripts

-158 Library Services to Multicultural Populations. Creativity and the arts: libraries building on multicultural heritage

-159 Information Literacy. Promoting the Information Literacy Logo: A Brainstorming Workshop on How to Use it

-162 Management of Library Associations, Continuing Professional Development and Workplace Learning and ALP. Librarians on the catwalk: communicating for advocacy to influence policy and practice

-163 Rare Books and Manuscripts, Preservation and Conservation and Library History. Dispersed cultural collections. Preservation, reconstruction and access

-168 Environmental Sustainability and Libraries

-178 Copyright and other Legal Matters (CLM) with Free Access To Information And Freedom Of Expression (FAIFE). Libraries and the Internet: public policy challenges

-179 Serials and Other Continuing Resources. Serials in the 21st century: new concepts, new challenges

-180 Audiovisual and Multimedia and Bibliographic Control. Herding cats in a dust-storm: bibliographic control of audiovisual and multimedia materials in time of rapid change

-181 Industry Symposium: The Future of Management Services on the Web

-182 Women, Information and Libraries Discussion Group. Libraries creating futures for the women of the world

-190 National Libraries. National libraries in the digital age: leadership and collaboration

-192 Education and Training. The role of library and cultural institutions professionals in cultural heritage: education for the convergence of Libraries, Archives and Museums (LAM)

-193 Information Technology. New repositories: architectures interoperability and data exchange

-194 School Libraries and Resource Centers. How heritage is presented and promoted through school libraries – continuing themes of the use of technology and information literacy

-195 Knowledge Management. Knowledge Advocacy

-199 Libraries Serving Persons with Print Disabilities. Using technology to give the past a future: the journey from Braille to XML

-200 Classification and Indexing. Foundation to build future subject access

-202 Reference and Information Services. The pro-active librarian: the how and why

-204 Genealogy and Local History. Opening up our cultural heritage through digitization and collaboration

-212 Acquisition and Collection Development. An e-book kaleidoscope: multiples perspectives on libraries’ experiences with e-books

-213 SI Division VIII. Libraries on the cultural agenda: regional comparisons

-214 E-Learning SIG. Lifelong e-learning and libraries

-215 Division IV – Bibliographic Control. New bibliographic control principles and guidelines

-216 Statistics and Evaluation

In privinta prezentelor active romanesti la Conferinta IFLA 2009, dupa o succinta cautare, am gasit trei  contributii:

Lost libraries of Transylvania: some examples from the 15th and 16th centuries. ADINEL-CIPRIAN DINCĂ („George Bariţiu” History Institute of the Romanian Academy, Cluj-Napoca, Romania) (78 Library history)

Introducing the concept of consumer health information to Romania. OCTAVIA-LUCIANA PORUMBEANU (University of Bucharest, Bucharest, Romania), BRUCE MADGE (The London Upright MRI Centre, London, UK) (145 Health and Biosciences Libraries)

Building librarians’ capacity to advocate successfully leads to sustainable libraries. JANET SAWAYA (Global Libraries initiative, Bill & Melinda Gates Foundation, USA), MONICA GRECU (International Research and Exchanges Board, Romania), KRISTINE PABERZA (Impact Specialist, Father’s Third Son, Latvia), PILAR PACHECO (BiblioRedes Program, Chile) and GRETA SOUTHARD (Public Library Association, USA) (162 Management of Library Associations, Continuing Professional Development and Workplace Learning and ALP)

Cat priveste publicizarea evenimentului IFLA 2009 in presa si in blogurile specializate romanesti, n-am reusit sa-mi fac o idee precisa, gasind, tot dupa o cautare sumara, doua semnalari:

-Situl ABR. Calendarul evenimentelor professionale: Congresul IFLA 22-28 August http://www.abr.org.ro/calendar.html

-Blogul ProLibro. Încep anunţurile pentru propuneri de trimis la IFLA 2009. Posted on octombrie 3, 2008 by Claudia S. https://prolibro.wordpress.com/2008/10/03/incep-anunturile-pentru-propuneri-de-trimis-la-ifla-2009/

Prelegerile Doamnei Anghelescu la Ramnicu Valcea

Notele lui  Valentin (si ale bibliotecarilor participanti la prelegeri) fac parte dintr-un comentariu un pic mai lung insa eu cred ca merita sa aiba un post dedicat.  Multumim Valentin 🙂

Revin, cum am promis, la prelegerile sustinute de doamna Hermina Anghelescu la Ramnicu-Valcea, intre 31 iulie si 4 agust a.c. Scriu de la Timisoara, e destul de tarziu, si incerc sa fiu scurt si la obiect:
Paralele intre bibliotecile publice americane, nord- si vest-europene si bibliotecile publice din Ro sunt inevitabile si chiar de dorit intr-un curs „Biblioteca in societatea informationala”.
”Biblioteca – a treia casa” este un concept care a revenit ca un laitmotiv, atat in cursul „Dr. A”, cat si in cele doua emisiuni TV la care a participat la Valcea.
In timp ce in SUA si in tarile Europei nordice, biblioteca publica este perceputa ca „a treia casa” (dupa casa propriu-zisa, cea de locuit, si „casa” reprezentata de locul de munca), iar institutia „biblioteca publica” este – pentru tot mai mari procente din populatie – locul de formare, informare, instruire, cercetare, comunicare, recreere, socializare etc., in Ro acest concept este inca in stadiul de deziderat. In multe situatii, e si mai grav: conceptul nu e constientizat nici macar de bibliotecari, cu atat mai putin de public.

Cu privire la prelucrarea – clasificarea, catalogarea etc. a unitatilor de biblioteca m-am intrebat dintotdeauna (de fapt, de cand lucrez intr-o astfel de institutie) de ce toate aceste operatiuni trebuie facute de fiecare biblioteca (publica sau universitara) in parte, ca si cum fiecare ar reinventa roata. Am avut satisfactia ca „Dr. A.” a vorbit si despre asta, din expuneri si din interactiunea cu bibliotecarii valceni reiesind cat de contra-productiv, de birocratic si de mare consumator de resurse umane si tehnice este acest procedeu gresit, in care fiecare lucreaza in „carapacea” lui, fiecare facand – mai bine sau mai prost – aceeasi activitate laborioasa (doar de „pregatire” a informatiilor, de identificare si regasire a cartilor care urmeaza a fi puse la dispozitia publicului). Sigur ca propria clasificare, catalogare etc. se impune, dar nu si pentru aceleasi u.b. existente cam in toate bibliotecile publice, cum sunt de pilda fondurile de carte de dinainte de 1990…
Aceasi irosire de timp si de resurse se „intimpla” si referitor la digitizarea cartii de patrimoniu, aproape fiecare biblioteca judeteana din Ro realizand sau dorindu-si sa realizeze pe cont propriu transpunerea informatiei de pe suportul vechi de sute de ani pe suport electronic, dar nu pentru a oferi informatia catre lumea intreaga, ci parca pentru a o tine sub capac si a se „mandri” cu ea.

Mai multe ore dintr-o zi de curs au fost rezervate, de catre trainer, instruirii bibliotecarilor valceni in privinta evaluarii resurselor web, cu accent pe relevanta, actualitatea, autoritatea/ autenticitatea informatiei. M-am bucurat mult ca prezentarea si dezbaterile pe tema resurselor web au fost foarte bine primite de colegii mei, ca le-au starnit interesul inclusiv bibliotecarilor de la bibliotecile locale (orasenesti si comunale).

Unele dintre intrebarile bibliotecarilor valceni si unuia dintre moderatorii TV au fost referitoare la bibliotecar, mai exact la cine si cum ajunge bibliotecar in SUA si care este modalitatea de promovare profesionala, inclusiv in posturi de conducere a bibliotecilor.
Din raspunsurile ”Dr. A” a reiesit ca, in SUA, devine bibliotecar cine alege sa devina bibliotecar, adica persoana ca isi doreste sa aiba aceasta profesie si, prin urmare, se pregateste pentru asta, pentru inceput prin studii universitare urmate de masterat, apoi prin E.C. (in Ro, cum stim cu totii, cei mai multi bibliotecari sunt bibliotecari doar pentru ca (poate doar) intr-o biblioteca si-au gasit un loc de munca, iar o pregatire profesionala solida vine abia dupa angajare, daca mai vine…
Afirmatia trainerului ca, intr-o biblioteca americana, se ajunge la o gradatie profesionala superioara sau maxima numai dupa o indelungata si sustinuta activitate si ca, de ex., la biblioteca Universitatii Waine, doar patru persoane sunt incadrate pe ceea ce noi am numi in Ro „S1A” (gradatia maxima pentru studii superioare) a starnit rumoare printre colegii mei. La noi, apreciez ca peste 80% (poate si mai mult) din bibliotecarii care se apropie de varsta de pensionare sunt incadrati pe trepte si gradatii maxime (studii medii sau superioare) poate inca de la angajare (n-am retinut exact, dar parca am inteles ca in SUA cineva nu poate fi bibliotecar doar cu studii medii? cine stie exact ar putea sa ne lamureasca…).
Am mai retinut ca bibliotecarii americani nu sunt din cale-afara de bine remunerati (platiti ceva mai bine decat bibliotecarii din bibliotecile publice sunt cei din cele universitare) pentru activitatea lor (retributiile incep de la cca. 28.000 $/an, salarizarea maxima situandu-se undeva la cca 80.000 $/an, sume impozabile). Bibliotecarii traiesc decent si atat, fara perspectiva de a se imbogati vreodata, deci sunt constienti de ce perspective salariale le ofera profesia inca de cand si-o aleg. Cu toate astea, isi doresc sa devina bibliotecari in primul rand pentru a se pune in slujba comunitatii, pentru a o „lumina”, pentru a lucra cu si pentru memoria ei culturala, pentru a o dezvolta, pentru a o imbogati, implicit pentru a conduce societatea spre progres.
Criza care a lovit SUA – le-a spus „Dr. A.” bibliotecarilor valceni – i-a facut pe si mai multi americani sa frecventeze bibliotecile, nu doar pentru a cauta locuri de munca prin intemediul Internetului, ci si pentru a invata si a se pregati in vederea reconversiei profesionale. Poate noua ne pare paradoxal, dar in SUA oamenii se inscriu (si platesc, chiar contractand credite la banci) pentru a urma studii universitare sau masterate, dupa ce au ramas someri sau tocmai pentru ca sunt someri si au timp liber.
Tot la discutiile despre personalul bibliotecilor, s-ar potrivi si referirile la alegerea si punerea bibliotecarului potrivit la locul potrivit. De pilda, un tanar cu cercel si/sau tatuaje si pasionat de muzica moderna poate fi foarte potrivit la sectia pentru adolescenti sau la o sectie de muzica si total nepotrivit la o sectie de tip „fond documentar” sau „patrimoniu”, unde cercetatorii, poate si masteranzii si studentii sunt „la ei acasa”.

Prezentarile trainer-ului si rapunsurile la intrebari au vizat si bugetele de care beneficiaza bibliotecile publice americane. Diferenta intre finantarea bibliotecilor de „acolo” si subfinantarea celor de la noi nu poate fi cuantificata in sume sau in procente in primul rand datorita diferentelor de sistem: in SUA, exercitandu-si dreptul la vot, cetatenii aleg ca un procent mai mic sau mai mare din taxele si impozitele pe care le platesc sa fie alocate bibliotecii publice (care este, asadar, mai mult sau mai putin finantata), asa cum hotarasc si procentele din buget destinate domeniilor sanatatii, sigurantei publice, investitiilor etc. Biblioteca si bibliotecarii au, prin urmare, tot interesul ca institutia sa functioneze cat mai bine, sa ofere in permanenta servicii noi, sa se reinventeze, practic, de la o zi la alta, in functie de nevoile utilizatorilor serviciilor ei, pe care chiar sa le anticipeze, iar comunitatea, membrii ei, daca vor o biblioteca pe masura nevoilor si asteptarilor, stiu si inteleg, constientizeaza poate mai bine decat administratia locala incotro trebuie sa-si directioneze banii.
Diferentele mari intre veniturile (implicit taxele si impozitele locale) populatiei din diferitele state americane determina si ele, fireste, diferente in modul de finantare a bibliotecilor.
Cursantilor le-au fost facute prin proiectie tururi virtuale de biblioteci… i-am auzit chiar eu, ulterior, pe colegii mei vorbind despre cum i-a incantat prelegerea despre Seattle Public Library.
Sa dau, totusi, si o suma ref la finantarea bibliotecilor: am retinut ca numai pentru abonamentele bibliotecii sale la baze de date, Waine State University (deci o biblioteca universitara, nu publica) aloca anual cca. 5 mil. USD (prin comparatie, tot 5 mil. USD a costat, la nivelul anului 2004, intreaga constructie a sediului bibliotecii in care lucrez eu, iar anul acesta Consiliul Judetean nu ne-a putut aloca niciun buget penetru achizitii de noi u.b., pentru pregatire profesionala, pentru dotari si dezvoltare, in general).

„Dr. A” a mai vorbit indelung si aplicat despre serviciile de referinte, inclusiv de referinte electronice sau prin telefon, despre Computer literacy vs. Information literacy, care cad in sarcina bibliotecii publice, despre atitudinea pe care trebuie sa o aiba bibliotecarii fata de public etc. etc…

Trebuie sa va marturisesc, la final, ca eu nu am putut urmari decat foarte putin din prelegerile sustinute de doamna Hermina Anghelescu la Valcea si din interactiunile domniei sale cu bibliotecarii valceni. Rezumatul de mai sus se bazeaza in special pe feedback-ul pe care l-am avut de la colegii mei (de la BJ Valcea si din judet) participanti la curs, pe discutiile cu „Dr. A”, care mi-a vorbit despre ce a prezentat si ce intrebari i s-au pus. De asemenea, am vazut in prima difuzare (au fost si reluate) cele doua emisiuni TV, in care „Dr. A.” a prezentat pentru publicul valcean (in cazul TV Etalon) si national (postul VTV) si sinteze ale interactiunilor cu bibliotecarii valceni, comparatii intre sistemele de biblioteci publice american si romanesc etc.
Eu am avut-o trainer pe doamna Anghelescu la TOT-ul „Dezvoltarea serviciilor bibliotecii” organizat de IREX la Sinaia, vara trecuta, si am fost deosebit de incantat de cele invatate atunci si de dezbaterile la care am participat impreuna cu ceilati 15 colegi din Ro. Atunci am avut onoarea de a o invita la Valcea pe doamna Anghelescu, pentru ca mi-am dat seama cat de important ar fi pentru colegii mei sa o aiba trainer…

Valentin Smedescu

Admitere nivel Licenta si Masterat, specializarea biblioteconomie si stintele informarii, UV Timisoara

Specializarea biblioteconomie si stiintele informarii din cadrul Universtitatii de Vest din Timisoara (www.uvt.ro), Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiiinte ale Comunicarii (www.polsci.uvt.ro), Catedra de Filosofie si stiinte ale comunicarii (http://www.filcom.uvt.ro), organizeaza concurs de admitere pentru anul univ. 2009/2010, la nivelele Licenta si Masterat.

Specializarea noastra este acreditata [vezi Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea.].

Prezentarea specializarii (planul de invatamant, fisele disciplinelor etc.) o gasiti la adresa:

http://www.filcom.uvt.ro/.

Regulamentul de admitere, actele necesare inscrierii, calendarul sunt comune  tuturor specializarilor  Facultatii  in cadrul careia functionam, de aceea sunt prezentate global.

Pentru informatii despre admitere, intrati pe link-urile:

– nivel Licenta: http://filcom.uvt.ro/dmdocuments/Admitere%202009/Metodologie_admitere_2009.pdf

– nivel Masterat: http://www.polsci.uvt.ro/admitere/2009/master/metodologie-admitere-masterat.pdf

Alte coordonate:  Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania  Secretariat: cabinetul 233, Tel.: 0256-592132

BOBCATSSS 2010

Următoarea ediție a simpozionului internațional al studenților LIS  BOBCATSSS 2010 va avea loc în perioada 25-27 ianuarie la Parma în Italia. Tema reuniunii va fi Bridging the digital divide: libraries providing access for all? iar organizatorii au deja un sit la  http://bobcatsss2010.unipr.it Termenul de trimitere a propunerilor pentru a susține o lucrare, un poster sau chiar a organiza un workshop este 15 Septembrie 2009.

Am avut plăcerea să particip la ediția din 2009 din Porto și pot să vă asigur că este cu adevărat o experiență deosebită (profesională dar și umană). Iată și o dovadă în acest sens:)

Din câte am înțeles, anul trecut s-a primit o singură propunere din partea unui/unei student(e) din România care, din păcate, nu a fost selectată pentru a participa în simpozion. Dacă sunteți interesați să trimiteți ceva pentru 2010 și aveți nevoie de orice fel de ajutor dați un email pe adresa grupului și o să încercăm să vă ajutăm.