• Ne-am mutat!

  Acest blog s-a mutat la www.prolibro.eu
 • Subscriem la:

 • Și eu sunt bibliotecar(ă)!
 • Ziua Eliberării Documentelor
 • Ne găsiți și pe:

 • RSS Calendar

 • RSS biblio_ro_feeds

 • RSS Presa despre biblioteci

  • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.
 • Selectie de linkuri

 • Foto ProLibro

 • Statistica blog

  • 594.163 accesari

Oferta educațională pentru bibliotecari s-a îmbogățit cu un nou program: Curs pentru Bibliotecari Studii Medii, furnizat de ANBPR

București, 16 iulie 2010 – ANBPR a lansat recent primul Curs pentru Bibliotecari Studii Medii din oferta Centrului de Formare al Asociației, recent înființat. Cu o curriculă complexă și actuală, acest produs educațional este unul competitiv, cursanții primind, la absolvire, un certificat recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Conceput pentru a furniza bibliotecarilor soluții de formare calitative și verificate, Cursul ANBPR pentru bibliotecari cu studii medii reprezintă o resursă educațională prețioasă atât pentru angajații bibliotecilor publice, cât și pentru acele categorii de profesioniști care doresc să dobândească o calificare în domeniul bibliotecomic.

„Ideea constituirii propriului Centru de Formare Profesională al Asociației s-a cristalizat cu mai mulți ani în urmă. În 2010, însă, nu mai vorbim doar de un proiect, ci de o realizare concretă, utilă și funcțională, atât din perspectiva organizației, cât și din aceea a membrilor noștri. Suntem încrezători că acest Centru va reprezenta un pilon important în activitatea viitoare a ANBPR, ce va oferi profesiei noastre o bază solidă de susținere, de data aceasta în domeniul dezvoltării de competențe. Misiunea Centrului de Formare este, până la urmă, aceea de a contribui, prin oferta proprie de cursuri, la creșterea nivelului de cunoaștere și înțelegere a domeniului biblioteconomic, în beneficiul tuturor categoriilor de bibliotecari”, a declarat Doina Popa, Președintele ANBPR.

Păstrând structura unui program de calificare de tip tradițional, Cursul ANBPR pentru bibliotecari cu Studii Medii asigură participanților cunoștințele fundamentale de biblioteconomie, indispensabile în munca de bibliotecă. Prestația lectorilor înalt calificați, accesul la materiale și note de curs profesioniste, puse la dispoziție de echipa de facilitatori, garantează participanților o experiență educațională de cea mai bună calitate.

Informații detaliate despre Cursul ANBPR pentru Bibliotecari Studii Medii sunt accesibile la calea: http://www.anbpr.org.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=322:curs-anbpr-acreditat-cnfpa-bibliotecar-studii-medii&catid=113:cursuri&Itemid=121

Despre ANBPR: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) este cea mai reprezentativă organizaţie profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice. Raţiunea de a fi a acestei organizaţii este aceea de a coagula, într-o formă de asociere pe plan naţional, aşteptările, nevoile şi interesele celor care, prin profesie, preocupări şi atribuţii susţin profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei şi a ştiinţelor informării şi documentării.

www.anbpr.org.ro

Mai multe informații:
Cristina Iliescu
Asistent Director
ANBPR
tel./fax: 021 411 02 77
email: anbpr_ro@yahoo.com

A apărut Nr. 3 al Buletinului informativ al ANBPR, BiblioMAGAZIN

Echipa de redacție vă invită să parcurgeți o colecție consistentă de articole, știri și noutăți din domeniul biblioteconomic, precum și informații de ultimă oră din activitatea Asociației și a membrilor săi.

În sumar puteți găsi:

BREAKING NEWS – MODELUL OLANDEZ
DELFT: O BIBLIOTECĂ PUBLICĂ “DE LARG CONSUM”
BIBLIOTECA PUBLICĂ DIN HAGA
BIBLIOTECA PUBLICĂ DIN ROTTERDAM
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A OLANDEI
ACASĂ LA EBLIDA SAU DESPRE INTELIGENȚA ORGANIZAȚIONALĂ
BIBLIOTECA PUBLICĂ DIN AMSTERDAM
VIZITA DELEGAȚIEI ANBPR LA IFLA
ANBPR: IMPACTUL VIZITEI ÎN OLANDA

Pentru buletinul informativ integral, accesați calea:
http://www.anbpr.org.ro/images/pdf/bm-2010-3.pdf

ANBPR recruits International Consultant for designing the course Library Services Development

Background:
The National Association of Public Libraries and Librarians in Romania (ANBPR) was established in 1990 as a result of the librarians’ aims to express and defend their professional interests in an organized structure. Representative association of this professional category, ANBPR acts as a forum for professional discussions and contributes to the sustaining and upgrading of the librarian profession. At the same time ANBPR represents its librarian members in relation with the policy makers. The Association has more than 3300 members, branches with national coverage and it has a constant activity from the beginning until nowadays. The association’s activity is focused on objectives that contribute both to the professional training and to enhancing the performances of the librarians, as well as it contribute to the strengthening of the organizational capacity building and it aims to rich a new level of competences.
One of the most important lines of action of the Association is to develop the librarians’ profession and to share the best experiences and the most successful practices in this area of activity.
In the training field and professional development, the Association aims to develop an own portfolio of accredited courses, appropriate to the actual level of development of the public libraries in Romania. Within its training programs, ANBPR proposes several topics, develops and accredits the course structure and, especially, is involved directly, through its experts, in delivering of some specific courses. The county libraries transformed, for a short period, in regional training centers, provides support for the courses’ administration.
IREX in partnership with the ANBPR implements the national program named Biblionet – the world in my library – one of the most important investments in facilitating the public access to the Internet and building a sustainable system of modern public libraries in Romania. Biblionet has a total budget of 26.9 million dollars, and it is funded by the Bill & Melinda Gates Foundation for a period of five years. The Biblionet program’s objective is to facilitate to the Romanian community the access to the tools of the IT&C, based on the fact that over 50% of the population, especially in rural areas doesn’t have access to the Internet. Through this program, more than 1,600 public libraries in Romania will receive computers for public access to the Internet through a competitive selection process and more than 3,000 librarians will participate into training sessions in order to know how to use the full potential of the new technological resources in the interest of the community.
The county libraries selected in Biblionet program already have a number of trainers, to which will be added several new ANPBR trainers who will be involved in training activities for librarians. All the librarians in the libraries involved in Biblionet, selected from urban and rural areas, will benefit of an initiating course of development of the modern library services, provided by IREX Romania. This course, with the theme Fundamentals of the modern library services development, will be a three days course, and will represent an extension of the previously delivered training course in IT. The purpose of the course is to offer new basic skills in the development of the modern library services. This course delivered by IREX Romania is scheduled to take place in about three months after the reception and commissioning of the equipment provided through the Biblionet program.
ANBPR will design and deliver a five days course, which will be an extension of the three days course initiated by IREX Romania. The ANBPR course will provide the participants a set of advanced skills regarding the development and delivery of the new services of library, based, especially on the IT&C technologies.
ANBPR will accredit the course and will begin to deliver it no later than the end of the 2010.
For this purpose, ANBPR wishes to recruit an international consultant who will work for an estimated period of 20 days on the following:
– To achieve the relevant content, lesson plans and power point presentations for the course;
– To work together with the Romanian consultant in order to obtain the design of the training course and coordinate their common work;
– To revise the content of the course, as a result of the feedback obtained at the end of the pilot session.

The relevant competency areas for the international consultant have to be:

– at least 10 years experience in the library and information science sector in a country with modern public library services;
– an extended experience in working with public libraries in one advanced country and a proved expertise in developing a training curricula on the library services;
– a consistent knowledge about the Romanian library system represents an important advantage.

The deliverables expected from the international consultant are:
1. The TNA analysis (coordination of the team together with the Romanian consultant);
2. The course outline (coordination of the team together with the Romanian consultant and the Professional Development Commission of the ANBPR);

3. The course manual, which includes: the hand-outs for both participants and trainer curricula, the course lesson plans for the trainer and the relevant PPTs (in collaboration with the Romanian consultant).
The expected deliverables are:
1. The course design (in collaboration with the Romanian consultant and the Professional Development Commission of ANBPR);
2. The course handbook includes: participant’s manual and trainer’s curriculum, the course lesson plan and relevant presentations course (materials achieved in collaboration with the Romanian consultant).

Timetable:
June 8 – July 5, 2010 – registration / interviews;
July 8, 2010 – signing of the contract (at the ANBPR location);
July 9, 2010 – defining the course (at the ANBPR location);
July 9 – July 31, 2010 – completion the course content, presentations, the trainer’s agenda and other annexes.
Interested persons are invited to send a resume until 2 July 2010 at the email: anbpr_ro@yahoo.com, with the subject Training consultant, accompanied by one-page letter of intention.

ANBPR recrutează: Consultant pentru designul cursului Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă

Context:
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) s-a înfiinţat în anul 1990 din dorinţa bibliotecarilor de a-şi exprima şi apăra interesele profesionale în cadrul unei structuri organizate. Asociație reprezentativă a acestei categorii profesionale, ANBPR acţionează ca for de dezbateri profesionale și contribuie astfel la susţinerea și modernizarea profesiei. În același timp, ANBPR are un rol de reprezentare a membrilor bibliotecari în relaţia cu factorii de decizie. Asociaţia numără peste 3300 de membri, are filiale judeţene cu distribuţie naţională şi desfăşoară o activitate constantă de la înfiinţare până în prezent. Activitatea Asociaţiei este orientată spre obiective care contribuie atât la formarea şi dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, cât şi la consolidarea capacităţii ei organizaţionale şi parcurgerea noilor etape de evoluţie.
Una dintre principalele direcţii de acţiune ale organizației vizează dezvoltarea profesională a bibliotecarilor şi împărtăşirea de experienţe şi practici de succes din această arie de activitate.
În domeniul instruirii şi dezvoltării profesionale, Asociaţia dorește să dezvolte un portofoliu de cursuri acreditate, adecvat nivelului de dezvoltare biblioteconomic al bibliotecilor publice din România. În cadrul programelor de instruire proprii, ANBPR propune tematici, elaborează şi acreditează structuri de curs şi, mai ales, se implică direct, prin specialiştii ei, în susţinerea unor cursuri de specialitate. Bibliotecile judeţene, transformate pentru perioade scurte de timp, în centre de perfecţionare zonală, asigură suportul pentru organizarea cursurilor.
IREX împreună cu ANBPR derulează Programul Naţional BIBLIONET – lumea în biblioteca mea – este una dintre cele mai importante investiţii pentru facilitarea accesului public la Internet şi construirea unui sistem durabil de biblioteci publice moderne în România. BIBLIONET are o valoare totală de 26,9 milioane de dolari, este finanțat de Fundația Bill & Melinda Gates și se derulează pe o perioadă de 5 ani. Obiectivul programului BIBLIONET este de a facilita accesul populaţiei la mijloacele tehnologiei informaţionale, pornind de la faptul că peste 50% din populaţie, mai ales din zonele rurale, nu are acces la Internet. Prin intermediul programului, peste 1.600 de biblioteci publice din România vor primi calculatoare pentru accesul publicului la Internet printr-un proces de selecţie competitivă şi peste 3.000 de bibliotecari vor participa la cursuri de formare pentru a putea utiliza la maximum potenţialul noilor resurse tehnologice în beneficiul comunităţii.

La nivelul bibliotecilor judeţene, implicate în program, există deja un număr de formatori cărora li se adaugă formatorii ANPBR, implicaţi în activităţi de instruire a bibliotecarilor. Toţi bibliotecarii din bibliotecile implicate în BIBLIONET, selectate din zonele orăşeneşti şi rurale, vor fi beneficiarii unui curs de inițiere în dezvoltarea de servicii moderne de bibliotecă, furnizat de IREX România. Acest curs, cu tema Bazele dezvoltării serviciilor moderne de bibliotecă, va avea durata de 3 zile și va reprezenta o continuare a cursului de instruire în IT, livrat anterior. Scopul cursului este acela de a forma competențe de bază în dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă. Cursul oferit de IREX este programat să aibă loc la aproximativ 3 luni după recepția și instalarea echipamentelor asigurate prin programul BIBLIONET.

ANBPR va proiecta și livra un curs cu durata de 5 zile ce va fi o dezvoltare a cursului de 3 zile inițiat de IREX România. Cursul ANBPR va asigura participanților competenţe avansate privind dezvoltarea și furnizarea de servicii noi de bibliotecă, bazate, în special, pe tehnologii moderne IT&C.

ANBPR va acredita şi va începe livrarea acestui curs la finele anului 2010.
În acest scop, ANBPR dorește contractarea unui consultant român care va lucra un total estimat de 20 de zile pentru:
• Crearea designului de curs pentru cursul de training, în parteneriat cu un consultant internaţional selectat de ANBPR;
• Propunerea conţinutului pentru manualul dedicat cursului, în parteneriat cu un consultant internaţional selectat de ANBPR. Manualul va include şi planul de lecţie al cursului şi prezentările adiacente cursului;
• Consultanță în pregătirea documentaţiei de acreditare CNFPA a acestui curs, urmând ca Departamentul Operaţional al ANBPR şi preşedintele Comisiei de Formare profesională să facă demersurile administrative necesare;
• Revizuirea cursului, în funcţie de feedback-ul primit după etapa de pilotare
Ariile de competenţă relevante pentru consultantul român sunt:
• Cel puţin 10 ani de activitate în sistemul bibliotecilor publice din România;
• Activitate de coordonare de la nivel judeţean, a unor biblioteci publice din mediul urban şi rural, din punct de vedere metodologic;
• Studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei sau într-un domeniu adiacent;
• Experienţă relevantă în domeniul formării profesionale a adulţilor;
• Experienţa în derularea unor cursuri de management de bibliotecă constituie un avantaj;
• Cunoaşterea la nivel superior a limbii engleze;
• Experienţă în realizarea de manuale, cursuri, lucrări sau rapoarte;
Livrabilele aşteptate sunt:
1. Designul cursului (realizat în colaborare cu consultantul extern şi cu Comisia de Dezvoltare profesională a ANBPR);
2. Manualul cursului care include: manualul participantului și programa formatorului, planul de lecție al cursului şi prezentările adiacente cursului (materiale realizate în colaborare cu consultantul extern);
3. Consultanță în pregătirea documentaţiei de acreditare CNFPA, urmând ca Departamentul Operaţional al ANBPR şi preşedintele Comisiei de Formare profesională să facă demersurile administrative necesare.

Orar:
8 iunie – 5 iulie 2010 – înscriere/interviuri;
8 Iulie 2010 – semnarea contractului (sediul ANBPR);
9 iulie 2010 – definirea cadrului cursului (sediul ANBPR);
9 – 31 Iulie 2010 – realizarea şi predarea livrabilelor
Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV-ul până în data de 2 iulie 2010 la adresa de email: anbpr_ro@yahoo.com, având subiectul consultant training, însoţit de o scrisoare de intenţie de maxim o pagină.

Programul Conferinței Generale a ANBPR din 22-24 Aprilie a.c.

ANBPR anunță agenda finală a Conferinței Generale cu tema e-Aptitudini prin biblioteca publică, ce va avea loc la Gura Humorului, județul Suceava, în intervalul 22-24 aprilie a.c.

Programul integral al Conferinței ANBPR este accesibil la calea:

http://www.anbpr.org.ro/images/pdf/program_conferinta_g_h.pdf

Numai bine.

Conferința Generală ANBPR – etapă în agenda europeană e-Skills 2010

ANBPR anunță organizarea Conferinței Generale cu tema e-Aptitudini prin biblioteca publică, care se va desfăşura în intervalul 22-24 aprilie a.c., la Gura Humorului, județul Suceava.

Evenimentul va aduce în dezbatere necesitatea perfecţionării în domeniul IT&C a personalului bibliotecar şi capacitatea bibliotecilor publice de a contribui la dobândirea de competenţe electronice de către utilizatori. La conferință sunt așteptate să participe importante personalități ale domeniului biblioteconomic, dar și reprezentanți ai unor cunoscute companii IT, ONG-uri și oficialități locale. Vor susține, de asemenea, prezentări o serie de experți din țară și străinătate, recunoscuți pentru contribuția lor la modernizarea de fond a bibliotecii.

„Segmentul activităților de bibliotecă bazate pe tehnologie este, în acest moment, destul de limitat. Livrarea de servicii moderne la nivelul acestui tip de instituții este condiționată, în primul rând, de existența unei infrastructuri IT&C adecvate. În al doilea rând, personalul bibliotecar are nevoie de un plan coerent de instruire privind utilizarea tehnologiei IT&C şi formarea de competenţe electronice. Pornind de la aceste realități, ANBPR și partenerii săi oferă bibliotecilor publice accesul la un nou nivel de pregătire informatică, bazat, în special, pe modelul învățării la distanță”, a declarat Doina Popa, Președinte al ANBPR.

În noile circumstanțe tehnologice, sistemul bibliotecilor publice din România reprezintă un mediu profesional de confluență între tradiție și inovație. Odată cu conectarea bibliotecilor la instrumentele IT&C moderne, prin intermediul Biblionet, aceste instituții vor putea dezvolta mult mai rapid şi la scară naţională conceptul de centru de dezvoltare comunitară și de acces public la informație.

Despre ANBPR: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) este cea mai reprezentativă organizaţie profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice. Raţiunea de a fi a acestei organizaţii este aceea de a coagula, într-o formă de asociere pe plan naţional, aşteptările, nevoile şi interesele celor care, prin profesie, preocupări şi atribuţii susţin profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei şi a ştiinţelor informării şi documentării.

http://www.anbpr.org.ro

Despre Biblionet: Programul Biblionet – lumea în biblioteca mea are o valoare totală de 26,9 milioane de dolari, este finanțat de Fundația Bill & Melinda Gates pentru următorii 5 ani. Biblionet este un parteneriat între IREX, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, Fundația EOS (Educating for an Open Society), Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) și bibliotecile publice românești. Microsoft Corporation va dona software în valoare de aproximativ 15 milioane de dolari către bibliotecile selectate în program, în cadrul inițiativei globale de înzestrare a comunităților cu tehnologie accesibilă şi utilă.

http://www.biblionet.ro

Mai multe informații:
Cristina Iliescu
Asistent Director
ANBPR
tel./fax: 021 411 02 77
email: anbpr_ro@yahoo.com

Biblioteca Friends – prima si singura biblioteca de comunicare deschisa.

Un grup de tineri pasionati a lansat un proiect cel putin interesant: o biblioteca deschisa, cu un inventar de carte constituit din donatii. Fundatia Friends for Friends isi autointituleaza proiectul „prima si singura biblioteca de comunicare deschisa”.

Mai multe detalii la calea:
http://ffff.ro/
sau
http://www.lumebuna.ro/2009/04/13/friends-deschide-prima-si-singura-biblioteca-de-comunicare/

Bibliotecarii publici – instruiți în IT prin portalul e-aptitudini

Partener în proiectul e-aptitudini, ANBPR a primit o donație de 2000 de vouchere pentru accesarea de cursuri IT prin portalul specializat recent lansat. Aceste vouchere vor fi atribuite bibliotecarilor din bibliotecile publice membre.

Donația are ca scop creșterea impactului e-aptitudini în zona rurală și nu numai. Pe de altă parte, cultivarea IT a bibliotecarilor va conduce implicit la atragerea altor categorii de utilizatori către tehnologie, prin propagarea bunelor practici de învățare.

Prin interfața pusă la dispoziție de portalul e-aptitudini, funcțional de la 1 Martie, utilizatorii pot găsi cu ușurință conținutul educațional de care au nevoie, pot repera furnizorii acreditați și se pot înscrie pentru unul sau mai multe cursuri IT în funcție de pregătirea și interesele proprii de formare.

Pe de altă parte, furnizorii de training își pot face cunoscută oferta educațională prin intermediul portalului, intervenind în conținutul ofertei proprii de oricâte ori este nevoie.

Mai multe informații puteți găsi în comunicatul ANBPR pe acest subiect, accesibil la calea:

http://www.anbpr.org.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=295:bibliotecarii-publici-primii-beneficiari-ai-serviciilor-de-formare-facilitate-de-portalul-e-aptitudini-&catid=35:tiri&Itemid=27